Suomen Tuotetieto paneelin rekisteriseloste

Toteutamme tutkimuspaneelien kehitystä ja hallinnointia. Tutkimuspaneelit on markkinatutkimuksen peruskiviä. Paneelin käyttö mahdollistaa laajojen tutkimusten teon, kun erilaisia taustakysymyksiä yhdistetään tutkimuksen kohteena olevaan akuuttiin aiheeseen. Paneelien merkitys kasvaa jatkuvasti esimerkiksi tuotteiden esitestauksessa.

Oman asiakaskuntasi paneelimuotoisessa tutkimuksessa on monia asiakassuhdetta parantavia tekijöitä. Voit kartoittaa asiakaskunnan taustoja, testauttaa uusia konsepteja ja tehdä pikaisia varmistuksia tärkeille päätöksillesi.

Kohderyhminä toimii esimerkiksi alueellinen- tai ammattikunnallinen paneeli.

 Tässä paneelin rekisteriseloste:

Suomen TuotetieTO & PARAMETRA -paneelin rekisteriseloste

13.4.2018

Alumnirekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste.
 

Rekisterinpitäjät

Suomen Tuotetieto Oy    Parametra Ky

Kirvuntie 22                      Kankurinkatu 8 A 6

02140 Espoo                    00150 Helsinki

 

Rekisteriasioita hoitava/vastaava henkilö

Jaakkima Kolkki

Toimitusjohtaja

p. 0405013411, Tämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan, aseta javascripttuki päälle nähdäksesi osoitteen.

Rekisterin nimi

Suomen Tuotetieto & Parametra -paneelin jäsenrekisteri.

 

Paneelin jäsenet ovat sähköpostilistalla, jonka kautta tutkimuskutsuja lähetetään tuotekehitystehtäviin ja markkinatutkimuksiin. Vastaaminen tehdään internetissä, haluttuna aikana ja paikassa. Paneelin jäsenet voidaan kutsua myös ryhmäkeskusteluihin, tuotetesteihin tai henkilökohtaisiin haastatteluihin.

Paneelin jäsenet eivät ole velvollinen osallistumaan yhteenkään tutkimukseen tai tehtävään. Ryhmäkeskusteluihin, tuotetesteihin ja henkilökohtaisiin haastatteluihin kutsumme erikseen puhelinsoitolla tai henkilökohtaisella sähköpostiviestillä ja niistä palkitsemme erikseen esim. lahjakorteilla.

Rekisterin käyttötarkoitus

Suomen Tuotetieto & Parametra -paneelin rekisterin hoitaminen, yhteystietorekisterinä toimiminen ja rekisteritietojen ylläpito.

Kerätyillä henkilötiedoilla ylläpidetään ja kehitetään Suomen Tuotetiedon ja Parametran asiakkaiden ja sidosryhmien tutkimuksia.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei käytetä muuhun kuin Suomen Tuotetiedon ja Parametran tutkimustoimintaan.
 

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Suomen Tuotetieto & Parametra -paneelirekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  1. Sähköpostiosoite
  2. syntymävuosi
  3. sukupuoli
  4. postinumero
  5. asuinkunta
  6. puhelinnumero
  7. tieto ensimmäisestä tutkimuksesta

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröitymisilmoitukseksi katsotaan Suomen Tuotetiedon tai Parametran tutkimukseen vastaaminen ja suostumus jatkotutkimuksiin osallistumisesta. 

Suomen Tuotetieto & Parametra -paneelirekisterin jäsen voi pyytää tietojen muutosta myös esimerkiksi puhelimitse tai kirjeitse (sähköposti, posti). Rekisteröityneen tiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

Paneelista irtisanoutuminen

Irtisanominen tehdään kirjallisesti osoitteeseen: Tämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan, aseta javascripttuki päälle nähdäksesi osoitteen.

Tietojen luovutus

Suomen Tuotetieto & Parametra -paneelirekisterin tietoja ei luovuteta Suomen Tuotetiedon eikä Parametran ulkopuolelle muutoin kuin henkilötietolain sallimissa rajoissa.
 

Rekisterin suojaus

Tietotekninen rekisteri sijaitsee Suomen Tuotetiedon suojatulla palvelimella.
 

Paneelin omistus

Suomen Tuotetieto & Parametra -paneelirekisteri kuuluu Suomen Tuotetieto Oy:lle (Kirvuntie 22, 02140 Espoo) ja Parametra Ky:lle (Kankurinkatu 8 A 6, 00150 Helsinki).  

Tarkastusoikeus

Suomen Tuotetieto & Parametra -paneelirekisterin jäsenellä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettutietokantaan. Tarkastuspyyntö lähetetään Suomen Tuotetieto & Parametra -paneelirekisterin pitäjälle kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna.

Rekisteröity voi kieltää häntä koskevien tietojen käyttämisen suoramainontaa ja – markkinointia etämyyntiä, mielipide- ja markkinatutkimusta sekä sukutukimusta ja henkilömatrikkelia varten. Kielto merkitään rekisteriin ja henkilö poistetaan rekisteristä.